środa, 16 stycznia 2019

KONKURS plastyczno-graficzny
WALENTYNKI 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO - GRAFICZNYM NA WYKONANIE KARTKI WALENTYNKOWEJ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU POLSKIM, JĘZYKU ANGIELSKIM                       ORAZ W JĘZYKU NIEMIECKIM

REGULAMIN KONKURSU

I CELE KONKURSU
      Uczczenie Dnia Święta Zakochanych.
      Pamięć o św. Walentym
      Inspirowanie twórczości plastycznej i graficznej
      Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim angielskim oraz niemieckim
      Odkrywanie talentów literackich i plastycznych
      Integracja z elementami kultury światowej.

II ZASADY UCZESTNICTWA
1.Organizatorem konkursu jest Agnieszka Balas, Mariloa Sandurska oraz Ewa Kloge
2. Podmiotem konkursu jest wykonanie karty walentynkowej dowolną techniką z dowolnych materiałów.(plastyczną lub graficzną)
3. Praca powinna zawierać krótki literacki tekst dotyczący wyrażania uczuć.
4.Każdy uczestnik konkursu powinien pracę wykonać samodzielnie.
5.W konkursie mogą brać udział uczniowie SP 11
I kategoria klasy IV-VI - praca wykonana w języku polskim lub angielskim
II kategoria klasy VII-VIII - praca wykonana w języku angielskim lub niemieckim

III TERMINY
Prace ( imię, nazwisko, klasa) należy składać do 11.02.2019 u p. Agnieszki Balas, Marioli Sandurskiej lub Ewy Kloge. W trakcie trwania ferii prace można zostawić w sekretariacie szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2019 roku

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE
Oceniane będą: pomysł, estetyka wykonania, kolorystyka, poprawność językowa

czwartek, 6 grudnia 2018

niedziela, 18 listopada 2018

eTwinningAngielski nieobcy

Panie Mariola Sandurska i Ewa Radzikowska - nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach  postawiły na innowacyjność w nauczaniu języka angielskiego. Innowacja polega na realizacji międzynarodowych projektów eTwinning.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są z powodzeniem dwa projekty: Language Learning Games i Discover European Culture
Dzięki współpracy międzynarodowej uczniowie mają możliwość pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego, zdobywać wiedzę o krajach partnerskich (elementy geografii, historii, życia codziennego, kultury masowej, itp.), doskonalić poszczególne umiejętności językowe oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych, rozwijać umiejętności artystyczne i z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnej. „Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie dzieci do praktycznego wykorzystania języka angielskiego w przyjaznym środowisku oraz budowanie podstawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów.” – wyjaśnia Pani Mariola Sandurska. Nauczycielki są przekonane, że program zachęci i zmotywuje  tych uczniów, którzy posiadają pewne dysfunkcje np. dysleksja rozwojowa i wyrówna ich szanse na odniesienie sukcesu.
Realizując międzynarodowe  projekty eTwinning uczniowie nawiązali kontakty z uczniami z innych europejskich szkół, są świadomi różnorodności kultur w Europie, wzbogacają swoje słownictwo i rozwijają  umiejętności czytania, pisania i rozmawiania w języku obcym. Uczniowie uczą się korzystać z Internetu w sposób świadomy i bezpieczny. 
Mariola Sandurska – koordynator innowacji w SP 11 w SiedlcachIRREGULAR VERBS with LEARNINGAPPS